Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w powiecie drawskim od 01.01.2023 r.

29.12.2022

Aktualizacja 14.12.2023

Od (północy) 1 stycznia 2023 r. zamknięty zostaje Punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Złocieńcu przy Placu 650-lecia 1. Najbliższym miejscem udzielania świadczeń w tym zakresie jest Poradnia NiŚOZ w Szpitalu w Drawsku Pomorskim przy ul. ul. B. Chrobrego 4, tel. 94-363-03-43, 515-732-997, 500-390-517.

Przypominamy, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się zwrócić po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:

  •  zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
  •  infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  •  bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  •  bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  •  biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  •  nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania, przez właściwy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z obszarem zabezpieczenia.

Źródło: ZOW NFZ

Wszystkie aktualności