Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Komunikat dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru pielęgniarki POZ do: Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Usługi Pielęgniarskie” Gromek E., Strojna M. s.c.

31.01.2023

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje pacjentów, że z dniem 31 stycznia 2023 roku świadczeniodawca: Grupowa Praktyka Pielęgniarek „Usługi Pielęgniarskie” Gromek E., Strojna M. s.c. zaprzestał udzielania świadczeń w ramach umowy POZ.
Kierując się
koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wskazano świadczeniodawcę: Paweł Sadło Suplevit-Med (miejsce udzielania świadczeń: Świdwin ul. Kołobrzeska 3), który zabezpieczy od dnia 1 lutego 2023 roku udzielanie świadczeń pielęgniarki POZ pacjentom świadczeniodawcy, który rozwiązał umowę.

Informujemy, że pacjenci mają możliwość zmiany wyboru podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: Art. 10a ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności