Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Województwo zachodniopomorskie oferuje najwyższą w Polsce jakość usług zdrowotnych; osiągnęło też najlepsze wyniki w poprawie stanu zdrowia mieszkańców.

06.05.2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 to opracowanie przygotowane przez prowadzących serwis internetowy www.dane-i-analizy.pl oraz firmę doradczą PwC. Zespół oceniał działania polskiego systemu opieki zdrowotnej, opierając się na Indeksie wydanym w roku 2014, analizując doświadczenia międzynarodowe oraz korzystając z danych NFZ, GUS i Państwowego Zakładu Higieny.

Autorzy wykorzystali stosowane na świecie mierniki sprawności systemu (health system performance measures - HSPM). Badania konsumenckie wykonała firma Millward Brown na zlecenie PwC.

Indeks uwzględnia 41 wskaźników, określających skuteczność ochrony zdrowia w trzech obszarach (osiach): poprawa stanu zdrowia mieszkańców, gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka. Celem raportu jest wskazanie na mocniejsze i słabsze strony systemu opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach kraju.

Województwo zachodniopomorskie zajmuje pierwsze w kraju miejsce w dwóch kategoriach: POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW oraz JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA .
Na pierwszy obszar, tj. poprawę stanu zdrowia mieszkańców, składają się oceny następujących wskaźników: korzystanie z badań mammograficznych - 3. miejsce, cytologicznych - 2. miejsce.

W szczepieniu dzieci przeciwko odrze-śwince-różyczce województwo jest na miejscu drugim (wzrost o 2. miejsca w porównaniu do raportu z roku 2014), przeciwko gruźlicy - na 10.

Mamy jeden z najniższych w kraju wskaźników zachorowalności na gruźlicę (12,3 na 100 tys., 3 miejsce; w poprzednim raporcie miejsce 7.)

Niski jest wskaźnik występowania bakteryjnych zatruć pokarmowych (12,4 na 100 tys., 3. miejsce, z miejsca 7. w poprzednim raporcie).

Stosunkowo niewysoki, bo wynoszący 15%, jest odsetek osób chorujących na cukrzycę, które były hospitalizowane (6. miejsce w kraju); to wskazuje na wysoką skuteczność opieki ambulatoryjnej (w raporcie z 2014 - miejsce 12).

W województwie jest najniższy w kraju wskaźnik hospitalizacji wśród chorujących na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych; wynosi on 11,1% (najwyższym wynosi ok. 20%).
Pacjenci w naszym województwie, wymagający opieki psychiatrycznej, w większym stopniu niż w innych województwach, objęci są opieką przez poradnie lub ośrodki dzienne; przesuwanie ciężaru leczenia psychiatrycznego ze szpitali na świadczenia ambulatoryjne, to jedno z głównych założeń Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Województwo osiąga też dobre wyniki w leczeniu raka piersi; odsetek osób, które rozpoczęły leczenie w 2008 roku i żyjących w 2013 roku, wynosi prawie 77%, co daje 6. miejsce w kraju; przeżycie 5-letnie w terapii nowotworów jest uznanym miernikiem sukcesu terapeutycznego; wskaźnik może świadczyć o skuteczności całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, w tym programu wczesnego wykrywania raka piersi; duże znaczenie ma także upowszechnianie wiedzy o nowotworach.
Jeszcze skuteczniejsza jest walka z rakiem jelita grubego; pod względem odsetka osób żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania tej choroby, województwo zajmuje 3. miejsce w kraju; z danych statystycznych wynika również, że konieczna jest edukacja i promocja badań profilaktycznych w tym zakresie, ponieważ do lekarzy trafiają pacjenci ze zbyt zaawansowaną chorobą. Województwo jest wiodącym regionem w transplantacjach; pod względem wskaźnika pobrań narządów zajmujemy 2. miejsce w kraju.

W zakresie EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI FINANSOWEJ liczone były takie wskaźniki, jak:
Proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne w stosunku do szpitalnych - 8 miejsce (wzrost o dwa miejsca w stosunku do roku ubiegłego).
Wydatki na opiekę długoterminową - 8. miejsce (z 11.w raporcie z roku 2014).
Liczba łóżek szpitalnych - 8 miejsce (z 9.);
Wskaźnik leczonych w ciągu roku na w przeliczeniu na 1 łóżko szpitalne (przelotowość) wynosi 43,6 (najwyższy w Polsce to 54,2, najniższy 37,9).

Województwo zachodniopomorskie zajmuje pierwsze miejsce w kategorii JAKOŚĆ OCHRONY ZDROWIA, która uwzględnia ocenę systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów; w raporcie opublikowanym w 2014 roku, zachodniopomorskie było w tej kategorii na 3 miejscu.
Najwyżej oceniane są tu: profesjonalizm i kompetencje lekarzy, podejście lekarza do pacjenta oraz efekty leczenia - we wszystkich tych wskaźnikach ocena dokonana przez pacjentów daje województwu 1. miejsce w Polsce. Najwyższą pozycję województwo uzyskuje też dzięki wysoko ocenionej dostępności do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej - zachodniopomorskie zajmuje tu 1. miejsce w Polsce.
Konsumencka ocena funkcjonowania systemu uwzględnia też poziom migracji pacjentów do innych oddziałów: w zachodniopomorskim jest on niski (3. miejsce), co wskazuje na to, że większość świadczeń pacjenci uzyskują na terenie własnego województwa.
Oceniane były także: dostęp do badań diagnostycznych - pod tym względem województwo zajmuje 2. miejsce w kraju(wzrost z 9.); satysfakcja pacjentów z tytułu dostępu do informacji konsumenckiej, rozumianej jako system informacji, który zapewnia wiedzę, gdzie się zwrócić z danym problemem i czego pacjent może oczekiwać; w tym wskaźniku województwo zajmuje 4. miejsce. Jakość obsługi administracyjnej, w tym rejestracji - daje 2. miejsce (wzrost z 6.); czas oczekiwania na usługę medyczną - 3. miejsce; jakość infrastruktury i wyposażenia placówek medycznych - 3 miejsce.


Pierwszy raport powstał w roku 2014; była to pierwsza próba syntetycznej oceny sposobu działania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Indeks opublikowany w roku 2015 to druga edycja raportu. Projekt ma być realizowany w okresach cyklicznych i uzupełniany o dodatkowe obszary.

Biuro prasowe ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności