logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Książeczka zdrowia dziecka

13.01.2016

Od 2016 roku obowiązuje książeczka zdrowia dziecka. Jest ona wydawana w szpitalach, po urodzeniu się dziecka. Książeczka zawiera dane osobowe noworodka, jego rodziców lub opiekunów, informacje dotyczące okresu prenatalnego, porodu, stanu zdrowia dziecka po urodzeniu, wizyt patronażowych, badań profilaktycznych, w tym stomatologicznych, przebytych chorób zakaźnych, uczuleń i reakcji anafilaktycznych, zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwolnień z zajęć sportowych oraz inne informacje istotne dla oceny prawidłowości rozwoju dziecka od urodzenia do uzyskania pełnoletności.

Wpisy w książeczce zdrowia dziecka dokonywane są przez lekarzy, pielęgniarki lub położne niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe - w trakcie następnej wizyty, na podstawie dokumentacji wewnętrznej.
Książeczka ma umożliwić wgląd rodzicowi lub opiekunowi w zakres niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, a także ułatwić przekazywanie tych informacji pomiędzy placówkami medycznymi.

Książeczka zdrowia dziecka liczy 66 stron. Jej wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zobacz więcej:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - otwórz link do rozporządzenia
Kurier Szczeciński – „Z książeczką do lekarza” – pobierz artykuł
Radio Szczecin – „Nowe i obowiązkowe książeczki zdrowia dla dzieci” – otwórz link do artykułu

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności