Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Od 1 lipca 2015 roku łagodzenie bólu porodowego poprzez zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego - finansowane przez NFZ jako odrębna usługa

07.07.2015

Od 1 lipca br. w ramach świadczenia szpitalnego w zakresie porodu jest dostępna dodatkowa procedura - znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Świadczenie może być zastosowane przy porodzie drogami natury. Dzięki temu kobiety rodzące będą mieć łatwiejszy dostęp do porodu z zastosowaniem tego rodzaju znieczulenia.
Decyzja o skorzystaniu z możliwości znieczulenia będzie zależała od wskazań medycznych.


Co do zasady znieczulenie stanowi element postępowania medycznego wchodzącego w skład porodu. Jego koszt znajdował się dotąd w wycenie świadczenia. Niemniej z uwagi na fakt, że na przestrzeni ostatnich lat o ok.40% wzrosła liczba porodów w znieczuleniu zewnątrzoponowym, w opinii Funduszu niezbędne było stworzenie możliwości uzupełniającego rozliczenia kosztów tego znieczulenia.


Zakłada się, że efektem proponowanej regulacji będzie poprawa komfortu i bezpieczeństwa kobiet rodzących oraz ich dzieci, a także poprawa jakości usług związanych z porodem.


Podstawa prawna: Zarządzenie nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

 

Zobacz:
Gazeta Prawna, Klara Klinger „Zmiany w służbie zdrowia: Ciężarne bez kolejki. Poród ze znieczuleniem"

Rynek Zdrowia, „NFZ opublikował zarządzenie dot. uzupełniającego rozliczenia znieczulenia przy porodzie"


Biuro prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności