Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Biała Sobota w Porta Medyk

11.09.2015

 

W sobotę, 12 września 2015 w przychodni Porta Medyk w Szczecinie odbędzie się „Biała Sobota" - w programie porady diabetologa, dietetyka i fizjoterapeutów, stoiska z książkami i zdrową żywnością oraz otwarte zajęcia ruchowe.

 

W Porta Medyk, w godz. 10-14, będzie też mobilne stanowisko do wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i zakładania kont w ZIP

 

Konto w ZIP

 

Konto w ZIP może założyć każda osoba, także obecnie nieubezpieczona, która ukończyła 16 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Konto można założyć dla siebie lub swojego dziecka oraz przez pełnomocnika. W przypadku wydania danych pełnomocnikowi warunkiem koniecznym jest przedstawienie podpisanego przez zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP osobę, pełnomocnictwa do założenia konta w jej imieniu. Uwaga! Wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej ZIP nie jest konieczna, ale przyśpiesza wydawanie danych dostępowych!

 

Jakie są korzyści z założenia konta? Dzięki ZIP mamy dostęp do historii swojego leczenia w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem; na koncie w ZIP zobaczymy, ile nasze leczenie kosztowało; w dostępnym w ZIP systemie eWUŚ - elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy sprawdzimy, czy w danym dniu mamy prawo do świadczeń.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

UEKUZ jest dowodem ubezpieczenia w NFZ. Uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w sytuacji nagłej choroby lub urazu, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.
EKUZ jest bezpłatny, wydawany z reguły od ręki, na pisemny wniosek (wypełniany na miejscu
), dla każdego z osobna, także dla dziecka.

 

Uwaga! Osoba powyżej 18 roku życia, która kontynuuje kształcenie i ma status członka rodziny (jest zgłoszona przez rodzica), musi okazać dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.

 

Osoba wykonująca pracę w krajach UE lub EFTA, w tym pracę sezonową, traci prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ!

 

W przychodni Porta Medyk rozdawane będą informatory i poradniki NFZ oraz komiksy o prawach pacjenta dla młodzieży i kolorowanki dla dzieci.

• „Mały Pacjent. Poradnik dla rodziców i personelu" oraz „Komiks - ściąga dla młodzieży" i „Kolorowanka" dla dzieci
• „Jak i gdzie się leczyć 2015"
• „Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia"
• „Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci i młodzieży"
• „Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego"
• „Zintegrowany Informator Pacjenta

 

Zobacz więcej
EKUZ - Jak uzyskać EKUZ
eWUŚ - elektroniczny System Uprawnień Świadczeniobiorców

 

Biuro prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności