Drukuj

Leczenie stomatologiczne

Aktualizacja 12.10.2022

Świadczenia i materiały stomatologiczne gwarantowane otwórz link do informacji
  Wykaz gabinetów ogólnostomatologicznych otwórz link do informacji
  Wykaz gabinetów stomatologicznych specjalistycznych otwórz link do informacji
  Pogotowie stomatologiczne otwórz link do informacji

Pacjent ma prawo wyboru placówki/lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych w danym zakresie na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa, w tym także specjalisty, nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Gabinety stomatologiczne udzielają świadczeń w ramach umów z NFZ w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy. Pacjentowi, który zgłasza się z bólem, świadczenie gwarantowane udzielane jest w dniu zgłoszenia.

Pogotowie stomatologiczne (stomatologiczna pomoc doraźna)

Stomatologiczna pomoc doraźna dotyczy przypadków nagłych. W razie bólu zęba, gdy nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń udzielanych w ramach umów z NFZ w gabinetach stomatologicznych w godz. 8-18, można skorzystać ze stomatologicznej pomocy doraźnej, realizowanej w godzinach wieczornych i nocnych, od 19.00 do 7.00 rano oraz całodobowo - w dni wolne od pracy.

Katalog świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej obejmuje tylko niezbędne świadczenia, np. znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne - w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; badanie żywotności zęba; wykonanie rtg zdjęcia wewnątrzustnego w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi; opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym; trepanacja i dewitalizacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem; czasowe wypełnienie kanału; płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku; unieruchomienie zębów ligaturą drucianą; usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego, chirurgiczne usunięcie zęba, chirurgiczne zaopatrzenie małej rany włącznie z założeniem szwu; założenie opatrunku chirurgicznego; nacięcie ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem; tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk; repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.

Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej - otwórz link do informacji

Wybrane gwarantowane świadczenia stomatologiczne przysługujące wszystkim pacjentom

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku kalendarzowym
 • badanie lekarskie kontrolne do 3 razy w roku kalendarzowym
 • usunięcie złogów nazębnych (osadów i kamienia) - jeden raz w roku kalendarzowym
 • konsultacja specjalistyczna wraz z oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
 • zdjęcie zębowe wewnątrzustne, do dwóch zdjęć w roku kalendarzowym - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie miejscowe powierzchniowe lub nasiękowe - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - w powiązaniu z gwarantowanym świadczeniem stomatologicznym 
 • leczenie próchnicy powierzchniowej - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej
 • badanie żywotności zęba - z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych
 • leczenie zmian w błonie śluzowej jamy ustnej
 • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • kiretaż zwykły (zamknięty) (oczyszczanie kieszonek przyzębnych z kamienia nazębnego)
 • opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni, 2 powierzchniach
 • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach, 3 powierzchniach
 • leczenie kanałowe (endodontyczne) zębów od trójki do trójki, z wypełnieniem 1 zakażonego kanału
 • wypełnienie kanału zębów od trójki do trójki
 • usunięcie zęba jedno- i wielokorzeniowego
 • chirurgiczne usunięcie zęba
 • założenie opatrunku chirurgicznego
 • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Wybrane świadczenia protetyczne

 • uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej - jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku - jeden raz na 5 lat
 • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem - jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni - 1 raz na 2 lata

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), wybrane świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia

 • wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • wypełnienie i opracowanie ubytku korony zęba mlecznego;
 • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał;
 • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych stałych;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • usunięcie złogów nazębnych – nie częściej niż jeden raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 kanału i 2 kanałów;
 • zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia;
 • badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba - jednorazowe, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6. miesięcy od urazu ;
 • leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (MTA-materiał cementowy do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych): 1 kanału, 2 kanałów, 3 kanałów; 
 • zdjęcie pantomograficzne z opisem; świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży od 5-18. roku życia, 1 raz na 3 lata, w uzasadnionych medycznie przypadkach;

Dodatkowe (poza tymi, które przysługują wszystkim ubezpieczonym), świadczenia dla kobiet w ciąży i połogu (do 42 dnia po porodzie)

 • czasowe wypełnienie kanału zębów;
 • wypełnienie kanału zębów;
 • ekstyrpacja przyżyciowa (usunięcie żywej) miazgi;
 • ekstyrpacja zdewitalizowanej (usunięcie martwej) miazgi zęba;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba z wypełnieniem 2 kanałów i 3 kanałów;
 • leczenie kanałowe zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 1 i 2 kanałów zęba;
 • usunięcie złogów nazębnych - nie częściej niż jeden raz na 6. miesięcy w obrębie całego uzębienia;
 • badanie kontrolne nie częściej niż raz na kwartał;

Wybrane profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 • 6. miesiąc życia: wizyta kontrolna z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; badanie stomatologiczne dotyczące początku ząbkowania i stanu jamy ustnej dziecka
 • 9. miesiąc życia: ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem mamy w zakresie higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań
 • 12. miesiąc życia: wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego; kontrola higieny jamy ustnej; profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 2., 4., 5. rok życia: wizyta adaptacyjna (w 4., 5., r. ż, jeśli nie wykorzystano świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW  (PUW-suma zębów z próchnicą, usuniętych z powodu próchnicy, wypełnionych z powodu próchnicy); ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 6. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW, kontrola higieny jamy ustnej wraz z instruktażem higieny jamy ustnej; ocena stanu morfologicznego, funkcji żucia i wyrzynania zębów; zastosowanie działań zapobiegającym wadom zgryzu- profilaktyka ortodontyczna; profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwskazań
 • 7., 10., 12., 13., 16. rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego; wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, profesjonalna profilaktyka fluorkowa
 • 19 rok życia: ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika PUW; ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Osobom niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).
 • Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu u dzieci

Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym oraz dwuszczękowym nieelastycznym przysługuje do ukończenia 12. roku życia (w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia lub utraty, nie przysługuje ponowne wykonanie aparatu ortodontycznego).
Kontrola przebiegu leczenia przysługuje do ukończenia 12. roku życia, w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji - do ukończenia 13. roku życia (dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych); świadczenie udzielane jest nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.

Dokumenty potwierdzające prawo do dodatkowych świadczeń:

 • dzieci nieubezpieczone - dokument stwierdzający tożsamość lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • kobiety w ciąży - karta przebiegu ciąży
 • kobiety w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość

Podstawy prawne