Drukuj

Badania w kierunku raka jelita grubego

Badaniem w kierunku raka jelita grubego jest kolonoskopia. Usunięcie wykrytych w czasie badania polipów znacznie ogranicza ryzyko choroby. Bezobjawowy rak wykrywany jest u jednej osoby na 125 badanych.
Kolonoskopia umożliwia obejrzenie wnętrza jelita grubego przy użyciu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę i źródło światła (kolonoskop). Jest to badanie bezpieczne, które w szczególnych przypadkach może się odbyć w znieczuleniu – wymagane są wtedy aktualne badania krwi.

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe, wykonywane w ramach "Programu badań przesiewowych raka jelita grubego", adresowane jest do osób w wieku:

  • 55 - 64 lata, które otrzymały imienne zaproszenie; w zaproszeniu podana jest data i godzina badania w określonym ośrodku, ale możliwe jest uzgodnienie innego terminu 
  • 50 - 65 lat, które nie miały wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,
  • 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego wykryto raka jelita grubego
  • 25 - 65 lat, które mają w rodzinie krewnych obciążonych dziedzicznym rakiem jelita grubego niezwiązanym z polipowatością (Zespołem Lyncha - HNPCC) lub rodzinną polipowatością gruczolakowatą (FAP); w tym przypadku potrzebne jest skierowanie z poradni genetycznej. 

Kolonoskopię wystarczy zrobić raz w życiu. Dalsze postępowanie zależy od tego, czy badanie wykryje jakieś zmiany.
Badania profilaktyczne i usuwanie polipów w jelitach może znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, a także uskutecznić leczenie nowotworów we wczesnym stadium rozwoju.

Do badań nie mogą być zakwalifikowane osoby z klinicznymi objawami istnienia raka jelita grubego oraz osoby, które miały badanie wykonane w ciągu ostatnich 10 lat. Pozostałe przeciwskazania do wykonania przesiewowej kolonoskopii, to zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ostra niewydolność krążeniowa lub oddechowa, ostra choroba zapalna jelit.
W przypadku ciężkich chorób przewlekłych, przed badaniem wskazana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.

W trakcie zapisu na badanie udzielane są niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania, jego przebiegu oraz środki do przygotowania jelita do badania.

Zobacz więcej