Drukuj

Badania w kierunku raka jelita grubego

Rak jelita grubego to podstępny nowotwór. Rocznie w Polsce diagnozowany jest  u około 18 tys. osób. Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn. Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może się rozwijać bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.
Badaniem pozwalającym ocenić stan jelita grubego jest kolonoskopia. Można ją wykonać profilaktycznie – w ramach programu oraz diagnostycznie – gdy lekarz szuka przyczyny choroby.


Kolonoskopia - badanie profilaktyczne, bez skierowania

Od 1 grudnia 2022 roku w województwie zachodniopomorskim wykonywany jest przesiewowy program profilaktyki raka jelita grubego.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku:

  • 50-65 lat;
  • 40-49 lat, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w programie profilaktycznym nie jest wymagane skierowanie.

Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.

Badanie w znieczuleniu ogólnym przysługuje pacjentom:

  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych,
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,
  • którzy zgłaszają u świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.

Kryteriami wyłączenia z programu są: objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat.


Kolonoskopia - badanie diagnostyczne, na skierowanie

Osoby, które nie spełniają kryteriów programu profilaktycznego, mogą wykonać kolonoskopię diagnostyczną - na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ, a także lekarza specjalistę w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

https://akademia.nfz.gov.pl/profilaktyka/rak-jelita-grubego-co-o-nim-wiesz/