Drukuj

Badania w kierunku raka jelita grubego

Od 1 grudnia 2022 roku w województwie zachodniopomorskim wykonywany jest przesiewowy program profilaktyki raka jelita grubego.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku:

  • 50-65 lat;
  • 40-49 lat, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Kryteriami wyłączenia z programu są: objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.

https://akademia.nfz.gov.pl/profilaktyka/rak-jelita-grubego-co-o-nim-wiesz/