Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Ogłoszenie o konkursie na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

16.04.2018

Zał. nr 1

Kod konkursu 16-18-000088/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13 – ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA

Na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 j.t. ze zm.):

ZACHODNIOPOMORSKI Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie ul. Arkońska 45
Adres poczty elektronicznej: biuro@nfz-szczecin.pl
z a p r a s z a

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

na obszarze: rodzaju:

PROGRAMY PILOTAŻOWE

zakres podstawowy:

PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS (L. ŚW-BIORCÓW DO 5 TYS.)

w tym:

PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA BILANSOWE (L. ŚW-BIORCÓW DO 5 TYS.)

 

ZARZĄDZANIE CHOROBĄ-PŁATNOŚĆ ZA WYKONANĄ USŁUGĘ (L. ŚW-BIORCÓW DO 5 TYS.)

na obszarze gmin:

GMINY WIEJSKIE Z TERENU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - 3206012 BANIE, 3209012 BĘDZINO, 3201022 BIAŁOGARD, 3212012 BIELICE, 3202012 BIERZWNIK, 3209022 BIESIEKIERZ, 3210022 BOLESZKOWICE, 3205012 BROJCE, 3216022 BRZEŻNO, 3213032 DARŁOWO, 3211012 DOBRA (SZCZECIŃSKA), 3214042 DOLICE, 3208022 DYGOWO, 3215052 GRZMIĄCA, 3205032 KARNICE, 3214062 KOBYLANKA, 3211022 KOŁBASKOWO, 3208042 KOŁOBRZEG, 3212022 KOZIELICE, 3202042 KRZĘCIN, 3213042 MALECHOWO, 3209042 MANOWO, 3214082 MARIANOWO, 3210052 NOWOGRÓDEK POMORSKI, 3204052 OSINA, 3203042 OSTROWICE, 3213052 POSTOMINO, 3212042 PRZELEWICE, 3204062 PRZYBIERNÓW, 3218032 RADOWO MAŁE, 3216042 RĄBINO, 3205072 REWAL, 3208052 RYMAŃ, 3208062 SIEMYŚL, 3213062 SŁAWNO, 3216052 SŁAWOBORZE, 3214092 STARA DĄBROWA, 3206072 STARE CZARNOWO, 3214102 STARGARD, 3215062 SZCZECINEK, 3216062 ŚWIDWIN, 3207052 ŚWIERZNO, 3209082 ŚWIESZYNO, 3208072 USTRONIE MORSKIE, 3217052 WAŁCZ, 3212062 WARNICE, 3206092 WIDUCHOWA, 3203052 WIERZCHOWO.

 

dla świadczeniodawców obejmujących opieką w miejscu udzielania świadczeń populację o wielkości do 5000 Świadczeniobiorców – (Wielkość populacji liczona według stanu na dzień 01-01-2018).

Okres obowiązywania umowy od dnia 2018-07-01 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej[1], które zostaną zawarte po przeprowadzeniu konkursu: 2.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

1.  zarządzeniu nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16-03-2018r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” - otwórz link do zarządzenia nr 23/2018
2.
zarządzeniu nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21-03-2018r. zmieniającym zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” - otwórz link do zarządzenia nr 24/2018

Materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej www.nfz-szczecin.pl.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16, w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ W SZCZECINIE do dnia 30-04-2018 roku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZACHODNIOPOMORSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-szczecin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ w SZCZECINIE dnia 15-06-2018 roku.

ZACHODNIOPOMORSKI Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

[1]Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – maksymalna liczba odrębnie ocenianych miejsc udzielania świadczeń określonych w ofertach, które zostaną wybrane w wyniku konkursu.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności