logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: POZ o możliwości zawarcia umów o finansowanie aktywowania IKP

07.01.2020

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje,
że w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15-11-2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowania aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna może złożyć do Oddziału Funduszu wniosek o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie sfinansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

  1. Wzór wniosku o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta – dokument do pobrania <<<
  2. Wzór wniosku o nadanie uprawnień dla osoby potwierdzającej profil zaufany oraz aktywującej Internetowe Konto Pacjenta – dokument do pobrania <<<

 Informujemy, że:

  • Termin złożenia wniosków upływa z dniem 30-06-2020 r.
  • Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu,
    do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31-12-2020 r.

Przeczytaj także :

Aktualizacja 12.12.2019 r.

Aktualizacja 09.01.2020

  • Zmiana Wzoru wniosku o nadanie uprawnień dla osoby potwierdzającej profil zaufany oraz aktywującej Internetowe Konto Pacjenta- otwórz pdf

Aktualizacja 10.01.2020

 

 

 

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
ZOF NFZ w Szczecinie

Wszystkie aktualności