logo

Pilne Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju POZ o możliwości zawarcia umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego

04.02.2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie uprzejmie informuje, że świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy składa w Oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy, wraz z wnioskami o uprawnienia.

Świadczeniodawcy POZ, którzy złożyli „Wniosek o zawarcie umowy
o finansowanie aktywowania internetowych kont pacjentów” stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa NFZ, z dnia 15 listopada 2019 r.
i posiadają zawarte umowy w tym zakresie, powinni w trybie pilnym złożyć dokumenty określone w Zarządzeniu nr 5/2020/DOP, pod rygorem rozwiązania umowy
o finansowanie aktywowania internetowych kont pacjentów.

W nawiązaniu do komunikatu Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.11.2019 r. oraz korekty z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, informujemy, że świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy w przedmiotowym zakresie składa w oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy wraz z wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Druki wniosków określone zostały w załącznikach do w/w Zarządzenia.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzory wniosków) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

 

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html

Wszystkie aktualności