Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący aktywowania IKP oraz potwierdzania Profilu Zaufanego

18.03.2021

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy zainteresowani zawarciem umów o finasowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta oraz umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, składają w Oddziale NFZ wnioski o zawarcie umów oraz wniosek o nadanie uprawnień.

Termin składania wniosków przewidziany jest do dnia 30 listopada 2021r.

Wzory wniosków do pobrania:

Internetowe Konto Pacjenta  

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta >>> 

  • Zał. nr 1. Wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania internetowych kont pacjentów (pobierz doc.)

Profil Zaufany

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego >>>

  • Zał. nr 2. Wniosek  o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego  (pobierz doc.)
  • Zał. nr 3. Wniosek w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia  (pobierz doc.)

Źródło: Wydział Obsługi Klientów

Wszystkie aktualności