Drukuj

Szczepienia przeciw Covid-19

Przypomnienie o zasadach zapisywania pacjentów onkologicznych w ramach szczepienia grupy 1B

15.03.2021

Pobierz komunikat w pdf

I Którzy pacjenci onkologiczni znajdują się w grupie 1B:

 • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią (uściślając: chemioterapia, radioterapia, immunoterapia lub leczenie celowane).
 • osoby u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia.

II Kto ma automatycznie wystawione e-skierowania:

 • Większość osób w grupie 1B z chorobami onkologicznymi będzie miała e-skierowanie wystawione automatycznie przez CeZ. 
 • W niektórych przypadkach (opisanych poniżej) e-skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący lub lekarz POZ. Na końcu komunikatu znajduje się przypomnienie instrukcji wystawiania e-skierowania dla pacjentów z grupy 1B.

III Które osoby onkologicznie chore nie mają automatycznie wystawionych e-skierowań (e-skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący lub lekarz POZ):

 • osoby u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia,
 • osoby nie korzystające z publicznego systemu ochrony zdrowia,
 • osoby chore onkologicznie leczone w ramach badań klinicznych (po 31 grudnia 2019 r.),
 • osoby poddane po 31 grudnia 2019 r. niektórym metodom leczenia onkologicznego (niektóre świadczenia w zakresie chemioterapii, radioterapii, immunoterapii lub leczenia celowanego).

IV Gdzie osoby onkologicznie chore zapisują się na szczepienie:

 • Pacjenci w trakcie czynnej terapii onkologicznej (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia lub leczenie celowane): powinni umawiać się na szczepienie co do zasady w swoich ośrodkach onkologicznych. Jednakże populacyjne punkty szczepień mogą także zapisywać i szczepić takich pacjentów jeżeli nie ma przeciwwskazań (wytyczne dostępne na stronie gov.pl).  
 • Pacjenci którzy skończyli terapię onkologiczną po 31 grudnia 2019 r. (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia lub leczenie celowane) powinni zapisać się na szczepienie w populacyjnych punktach szczepień.
 • Pacjenci u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia powinni zapisać się na szczepienie w populacyjnych punktach szczepień lub w ośrodku onkologicznym, po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

V Postępowanie w przypadku pacjentów z grupy 1B, którzy mają wystawione skierowanie populacyjne
(dla swojej grupy wiekowej lub zawodowej, bez znacznika informującego o grupie 1B).

Przypomnienie: o kwalifikacji do grupy 1B decyduje nie typ skierowania, a rodzaj choroby przewlekłej i sposób jej leczenia.

Niektóre osoby z grupy 1B mogą mieć wystawione skierowania bez znacznika dla grupy 1B (przykłady: onkologicznie chory nauczyciel poddany chemioterapii; osoba onkologicznie chora z grupy 0; osoba w wieku 69 lat, która jest leczona onkologicznie poza publicznym systemem). Takie osoby są także uprawnione do priorytetowego szczepienia szczepionką Comirnaty / Moderna i powinny być zapisywane na szczepienie w populacyjnych punktach szczepień (lub ośrodkach onkologicznych).

Pacjent powinien przed przyjęciem szczepionki przedstawić punktowi szczepień (lub ośrodkowi onkologicznemu) potwierdzenie przynależności do grupy 1B (np. zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację z historią choroby, kartę DiLO).

VI Instrukcja wystawiania e-skierowania osobom z grupy 1B:

 • E-skierowanie na szczepienie jest ważne przez 90 dni od dnia wystawienia (w razie potrzeby, po tym terminie można wystawić kolejne).
 • E-skierowanie na szczepienie wystawiane jest w tożsamy sposób jak inne e-skierowania (z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl lub systemu gabinetowego / szpitalnego, z którego na co dzień korzysta dany lekarz, w zależności od gotowości danego dostawcy – materiały informacyjne i szkoleniowe o e-skierowaniu są tu:

https://www.ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie).

 • W imieniu lekarza, e-skierowanie może wystawić również asystent medyczny.
 • E-skierowanie na szczepienie wystawia się na:

- procedurę (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19.

- rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym.

 • Na e-skierowaniu w polu komentarz należy dopisać: grupa 1B – Comirnaty/ Moderna.
 • Podstawa prawna wystawienia e-skierowania na szczepienie znajduje się w art. 21d ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

VII Przypomnienie zasad zamawiania szczepionek dla grupy 1B (w tym pacjentów onkologicznych)

 • Od 15 marca stacje dializ dostaną dedykowane dawki dla swoich pacjentów. Pozostałe osoby z grupy 1B (w tym pacjenci onkologiczni) powinny być szczepione w dniach 15-21 marca w populacyjnych punktach szczepień, jeżeli powstaną wolne terminy, np. na skutek odwołania wizyt pacjentów 70+.
 • Od 22 marca punkty szczepień dostaną dawki szczepionek Pfizer / Moderna dedykowane tylko dla osób z grupy 1B. Poniżej przedstawiono zasady zapisywania takich pacjentów w populacyjnych punktach szczepień.

Zasady zapisów na szczepienia osób z grupy 1B w populacyjnych punktach szczepień:

 • Od 10 marca pacjenci z grupy 1B mogą zgłaszać się do populacyjnych punktów szczepień.
 • Od 22 marca punkty szczepień będą otrzymywać dedykowane dawki na szczepienie osób z grupy 1B (zamówienia na tydzień 22-28 marca należy składać do 18 marca).
 • Punkty szczepień tworzą wewnętrzne listy pacjentów z grupy 1B (tzw. zeszyty) i na ich podstawie składają zamówienia na dawki szczepionek w RARS.
 • Po potwierdzeniu przez RARS liczby dostarczonych dawek na tydzień 22-28 marca, punkty szczepień powinny wpisać pacjentów z listy wewnętrznej do e-rejestracji.
 • Punkty które zapiszą powyżej 20 pacjentów z grupy 1B (na szczepienie w dniach 22-28 marca) dostaną dedykowane dawki szczepionek.
 • Punkty z małą liczbą zapisanych pacjentów mogą nie otrzymać dedykowanych dawek na szczepienia w dniach 22-28 marca, poniżej znajdują się szczegółowe zasady:

a)     Zapisano poniżej 10 osób: w takim przypadku punkty nie otrzymają szczepionek dla grupy 1B – konieczne jest jedno z poniższych działań:

- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.

- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby w wieku 70+).

b)     Zapisano 10-20 osób: w takim przypadku punkty mogą składać zamówienia na dawki do 18 marca, ale nie ma gwarancji ich dostarczenia na tydzień 22-28 marca – zaleca się jedno z poniższych działań:

- Współpraca z wybranymi szpitalami węzłowymi (węzłowo-populacyjnymi) lub ośrodkami onkologicznymi (w przypadku onkologicznie chorych): należy pobrać od tych podmiotów potrzebną liczbę dawek lub zorganizować tam szczepienie zapisanych pacjentów z listy wewnętrznej.

- Wyszczepienie zapisanych osób, z użyciem wolnych dawek ze szczepień populacyjnych (osoby w wieku 70+).

- Grupowanie zapisanych pacjentów z grupy 1B, tak aby uzyskać w jednym tygodniu wystarczającą liczbę pacjentów do zamówienia szczepionek (na wybrany tydzień po 28 marca).

W przypadku zamówień dla grupy 1B, zamówienia na szczepionki Pfizer lub Moderna można składać w systemie SDS od dnia 08.03. Przy generowaniu zamówienia należy wybrać znacznik „Szczepienia grupy 1b”. Wybór tego znacznika spowoduje nadanie priorytetu wysyłce.

Dodatkowych informacji udzieli 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

Wszystkie aktualności