Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

23.11.2016

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie:

  • 02.7250.072.02 - badanie rezonansu magnetycznego (RM),
  • 02.7220.072.02 - badanie tomografii komputerowej (TK).

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 22 listopada 2016 roku.


źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności