Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Poszerzył się krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

02.01.2017

W związku z opublikowaniem 17 listopada 2016 roku ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1869), która zgodnie z par. 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

Wobec powyższego uprawnienia do korzystania ze  zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby.
•    Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
•    Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
•    inwalidzi wojenni i wojskowi
•    kombatanci
•    uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
•    Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
•    Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017).

Uwaga! Osób uprawnionych nie wpisuje się na listy oczekujących.

Podstawy prawne:
•    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. (Dz. U. 2016 poz. 1860)
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)

Źródło: DSŚ, Centrala NFZ

Wszystkie aktualności