Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania (leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.ż.)

02.03.2017

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci (sekcja P) oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.z.,

z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 28 lutego 2017 roku

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności