Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością ze zaświadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

21.03.2017
Osoby posiadające tytuł Dawcy Przeszczepu, podobnie jak osoby posiadające tytuł Honorowego Dawcy Przeszczepu, posiadają uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Fakt nieujęcia Dawców Przeszczepów w przepisach art. 47 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie pozbawia ich tego uprawnienia. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że niespójność pomiędzy wskazanymi ustawami zostanie usunięta przy najbliższej nowelizacji.

Źródło - Ministerstwo Zdrowia

Korzystanie POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oznacza, że:

  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
  • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Podstawy prawne:
Informacja MZ o uprawnieniach – pobierz plik
Zobacz więcej o kolejce medycznej - otwórz link do informacji na stronie internetowej ZOW NFZ

* Ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411

Wszystkie aktualności