Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

30.03.2017

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów, innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy/ opiekuńczo – leczniczy realizujący świadczenia dla pacjentów z chorobą AIDS lub zakażonych HIV (kod zakresu 14.5160.026.04), zakład pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 14.5161.026.04)), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce„Taryfikacja” od 27 marca 2017 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności