Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania w celu wyłonienia podmiotów realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne: Kompleksowe zabiegi trzustki

06.04.2017

Na podstawie 311c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenia szpitalnego finansowanych w ramach JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce "Taryfikacja", od 31 marca 2017 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności