Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zasad przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

06.07.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od 1 lipca 2017 r. zmianie uległ sposób przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie świadczenia.

Zgodnie z powyższym, świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie tego samego dnia, w którym został on określony lub następnego dnia po jego określeniu (niezależnie od tego, czy dla komórki organizacyjnej jest to dzień roboczy), na przykład:

  • raport o pierwszym wolnym terminie przygotowany w środę, może zostać przekazany do NFZ w środę lub w czwartek,
  • raport o pierwszym wolnym terminie przygotowany w piątek, może zostać przekazany do NFZ w piątek lub w sobotę.

Jeśli dzień następny po przygotowaniu raportu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin zostaje przedłużony o jeden dzień, na przykład:

  • raport o pierwszym wolnym terminie przygotowany 14 sierpnia 2017, może zostać przekazany 14, 15 lub 16 sierpnia (15 sierpnia- dzień świąteczny)

Informacja o pierwszym wolnym terminie powinna być przekazywana:

  • w postaci komunikatów XML sporządzonych w Państwa programach rozliczeniowych,
  • a następnie umieszczonych na portalu SZOI,
  • za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE.

 Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności