Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Kobiety w ciąży oraz dzieci z uszkodzeniem powstałym w okresie prenatalnym lub w czasie porodu - poza kolejnością

22.08.2017

Przypomnienie komunikatu dla świadczeniodawców z dnia 02.01.2017 - otworz link do informacji

Od 1 stycznia 2017 roku, kobiety w ciąży oraz dzieci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo POZA KOLEJNOŚCIĄ do świadczeń opieki zdrowotnej oraz do usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że

  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
  • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
  • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
  • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Uprawnienie wynika z opublikowanej 17 listopada 2016 roku ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która zgodnie z par. 18 wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zobacz więcej

Podstawy prawne:

  Źródło: DSŚ, Centrala NFZ, MZ

 

Wszystkie aktualności