Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane - poza kolejnością i bez skierowania

22.08.2017

Od 31 sierpnia 2017 roku działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 
Zobacz więcej
Komunikat dla Świadczeniodawców – otwórz link do informacji na stronie Centrali NFZ  
Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością – otwórz link do informacji
Osoby uprawnione do świadczeń bez skierowania – otwórz link do informacji
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.1386)

Źródło: DSŚ, Centrala NFZ

Wszystkie aktualności