Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja danych teleadresowych świadczeniodawców

26.02.2015

P.T. ŚwiadczeniodawcyZachodniopomorski Oddział NFZ po raz kolejny planuje wydać informator dla pacjentów pt. Gdzie się leczyć. Publikacja opiera się na danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń zawartych w bazie danych, czyli w SZOI.
Uprzejmie prosimy o pilną weryfikację tych danych, ponieważ są one podstawą nie tylko do zaplanowanego już na marzec br. pierwszego wydania informatora; dane te są publikowane także w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, będącym poradnikiem dla użytkowników Internetu. Z informacji zawartych w ZIP oraz na stronie internetowej ZOW NFZ korzystają również osoby obsługujące Infolinię ZOW NFZ. Jeśli w bazie danych informacje są nieaktualne, to takie przekazywane są pacjentom.

Prosimy o potraktowanie sprawy aktualizacji bazy teleadresowej miejsc udzielania świadczeń jako pilnej i przekazanie informacji o ewentualnych zmianach do biura prasowego, na adres: anna.makuchowska@nfz-szczecin.pl w terminie do 10 marca br. (wtorek).

Niezależnie od obecnej, pilnej weryfikacji danych, które są na stronie internetowej, prosimy o bieżące nanoszenie zmian w systemie, zgodnie z umową.
Jednocześnie informujemy, że od maja 2015 roku wszystkie dane teleadresowe na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, w zakładce Gdzie się leczyć, będą generowane z systemu, a zmiany nie będą nanoszone odręcznie, tak jak dotychczas.
Informator będzie aktualizowany raz w miesiącu, na podstawie danych zawartych w systemie.
Prosimy o uporządkowanie baz teleadresowych.

Dziękujemy.

 

Biuro prasowe ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności