logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie sprawozdawczości

02.04.2015

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2015/DI Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o zapoznanie się z treścią komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ w sprawie sprawozdawczości za pomocą szczegółowego komunikatu XML SWIAD (dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych ) w wersji 8.7.0.

 

Link do komunikatu

 

 

p.o. Dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dariusz Raczyński
Z-ca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych

 

Wszystkie aktualności