Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie obowiązku realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia

17.04.2015

Zachodniopomorski OW NFZ uprzejmie przypomina, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2013 poz.1248 z późn. zm.)  oraz Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 69/2013/DSOZ z dnia 27 listopada 2013 r. z późn. zm.,  realizują świadczenia w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia ( ChUK) dla pacjentów znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza poz, u których nie została wcześniej rozpoznana choroba układu krążenia oraz którzy nie leczą się na choroby naczyniowe.


W roku 2015 dotyczy to pacjentów, którzy są urodzeni w latach 1980, 1975, 1970, 1965, 1960 i obciążeni są czynnikami ryzyka, takimi jak: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.
Koszt zrealizowanego świadczenia wynosi 48 złotych, a sprawozdawczość z realizacji świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia należy realizować on-line, w udostępnianym bezpłatnie przez Fundusz Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP).


Monitoring realizacji świadczeń lekarza poz w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia na terenie województwa zachodniopomorskiego wykazał, że w roku bieżącym spośród 300 świadczeniodawców POZ, program realizuje tylko 101 podmiotów.


Biorąc pod uwagę fakt, że choroby układu krążenia są nadal głównymi przyczynami zgonów w naszym województwie, należy podjąć działania i zaangażować się w realizację profilaktyki we wskazanym zakresie, poprzez wykonywanie badań profilaktycznych kwalifikującym się pacjentom, zgodnie ze złożoną przez nich deklaracją wyboru.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności