Drukuj

Dla świadczeniodawcy

18 czerwca 2015 w Warszawie - ogólnopolska konferencja dotycząca transgranicznej opieki zdrowotnej w Europie

11.06.2015

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Transgraniczna Opieka Zdrowotna - polskie i europejskie doświadczenia"
18 czerwca 2015 r. Warszawa

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej, leczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego a leczenia na podstawie zasad wynikających z dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej jak również doświadczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej w implementacji dyrektywy transgranicznej do przepisów krajowych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny:

  • Rola Narodowego Funduszu Zdrowia jako Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opiece Zdrowotnej; zmiany systemowe związane z koniecznością transpozycji do polskiego systemu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24 z dnia 9 marca 2011 roku.
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego a przepisy dyrektywy transgranicznej - teoria i praktyka w świetle aktów prawnych prawa krajowego i prawa unii europejskiej.
  • Współpraca międzynarodowa - implementacja przepisów dyrektywy transgranicznej w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej; dobre praktyki i kierunki rozwoju w systemach opieki zdrowotnej wybranych krajów europejskich.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli świadczeniodawców, lekarzy uczestniczących w dyskusji o systemie opieki zdrowotnej, managerów i kadrę zarządzającą placówkami medycznymi, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, reprezentantów publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się promocją zdrowia, przedstawicieli prasy branżowej.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę:
http://akademia.nfz.gov.pl/konferencje/


Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz ewentualnego noclegu uczestników. Szczegółowe informacje o miejscu wydarzenia będą przekazywane wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na indywidualne konto e-mail zgłoszonej osoby, po zamknięciu rejestracji. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 572 63 59,
lub wysyłając maila na adres kpknfz@nfz.gov.pl.


Akademia NFZ

Wszystkie aktualności