Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie

02.07.2015

Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia.


Departament Analiz i Strategii dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Zdrowia realizuje nowatorski projekt pt. „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia - szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych".

Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych. Organizowane szkolenia mają na celu zapewnienie unikalnej możliwości aktywnego uczestnictwa w konsultacjach modelowego podejścia do tworzenia map potrzeb zdrowotnych w Polsce.

Podczas szkoleń zaprezentowane będą nie tylko wyniki analiz, ale również zostanie stworzone pole do wymiany opinii eksperckich w zakresie zastosowania modeli prognostycznych. Szkolenia podzielone zostały na dwa zakresy tematyczne: onkologiczny i kardiologiczny. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i modelowania stochastycznego.

Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków w ochronie zdrowia wszystkich województw (poza województwem mazowieckim, dla którego prowadzone były warsztaty).

Szczegóły rekrutacji:
• Rekrutacje na szkolenia z zakresu onkologii i kardiologii będą prowadzone oddzielnie.
• Każda placówka będzie mogła zgłosić przedstawicieli na oba rodzaje szkoleń - z zastrzeżeniem, że nie będą to te same osoby.
• O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.
• Dla każdego województwa, ze względu na specyfikę danych omawianych na szkoleniu, przewidziany jest indywidualny termin szkolenia.
• Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania pod adresem: http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

Uwaga! Rekrutacja w toku! Prosimy o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: szkoleniamapy@mz.gov.pl.

 

mapowanie

 

Wszystkie aktualności