Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Ankieta CSIOZ dotycząca przygotowania podmiotów do wystawiania elektronicznych recept

15.03.2018

Szanowni Państwo,
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dot. przygotowania podmiotów do wystawiania elektronicznych recept. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia na terenie całego kraju. Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-03-21.
Powyższa ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html.
W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o kontakt na adres e-mail: koordynator@csioz.gov.pl.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się do Państwa z apelem i prośbą o włączenie się oraz czynny udział w badaniu.

Wydział Gospodarki Lekami ZOW NFZ

Wszystkie aktualności