Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dot. przekazywania danych z zakresu list oczekujących dla świadczeń wykazywanych w Centralnej Bazie Endoportezoplastyk

09.04.2018

W związku z wprowadzaniem nowego modelu Centralnej Bazy Endoprotezoplastyki ZOW NFZ informuje, że dla świadczeń wykazywanych w bazie CBE i realizowanych od 1 stycznia 2018 r., do  komunikatu dotyczącego świadczeń szpitalnych (SWIAD) należy dołączyć dane z zakresu list oczekujących.

Dane te będą podlegały walidacji polegającej m.in. na sprawdzeniu,  czy w przypadku wykonania endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego przekazane zostały dane dotyczące wpisu na listę oczekujących.

Po uruchomieniu nowego modelu bazy CBE, wszystkie ankiety nieposiadające wyżej wymienionej informacji zostaną zweryfikowane negatywnie.

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności