Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

09.04.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwraca się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 4 kwietnia 2018 roku.

 

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności