Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

10.05.2018

W związku z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 z późn. zm.) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przypomina o obowiązku uzyskania, do dnia 31 maja 2018 roku, prawa wykonywania zawodu przez wszystkich fizjoterapeutów. Tego dnia mija okres przejściowy, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach.
Po zakończeniu tego okresu, zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby niespełniające tego warunku nie będą mogły być zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty, ani prowadzić własnej samodzielnej działalności fizjoterapeutycznej.

Osoby, które w tym okresie nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i będą bez wymaganych uprawnień udzielały świadczeń z zakresu fizjoterapii, zgodnie z art. 136 cytowanej wyżej ustawy popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast art. 139 tejże ustawy mówi o tym, że kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, osoby zainteresowane realizujące umowy z ZOW NFZ, do których przypisane są harmonogramy czasu pracy fizjoterapeutów, zobowiązane są powiadomić Zachodniopomorski Oddział Funduszu o uzupełnieniu danych personelu o numery prawa wykonywania zawodu oraz o przekazanie tych zmian poprzez portal SZOI w zgłoszeniach WAP.

Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty znajduje się na stronie www.kif.info.pl.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności