Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja danych teleadresowych świadczeniodawców na SZOI oraz do informatora Gdzie się leczyć

18.05.2018

Zachodniopomorski Oddział NFZ planuje wydać drukiem Informator dla pacjentów Gdzie się leczyć 2018. Publikacja opiera się na danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń zawartych:

Druk Informatora planowany jest na lipiec 2018 roku. Aby zawierał aktualne dane, ewentualnych zmian w systemie SZOI powinni Państwo dokonać do dnia 29 czerwca br. (piątek).
Uprzejmie przypominamy, by o każdej zmianie teleadresowej umieszczonej w SZOI, informować komórkę merytoryczną w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
Prosimy o przekazywanie tej informacji także do Biura Prasowego, na adres e-mail mateusz.misiuda@nfz-szczecin.pl lub marta.silakowska@nfz-szczecin.pl , tel. 91 425 11 40. Dzięki temu zmiana zostanie natychmiast naniesiona na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla Pacjenta.

Z ww. źródeł informacji korzystają internauci, pracownicy Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ, a także osoby obsługujące Infolinię.

Prosimy o potraktowanie sprawy aktualizacji danych teleadresowych jako pilnej i ważnej. 

Dziękujemy!
Biuro prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności