Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT

08.06.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru zabiegów w zakresie kończyn i miednicy. Zwraca się również do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: zabiegi w zakresie kończyn i miednicy rozliczone grupami JGP: H31E-H33 oraz H41-H43.
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 6 czerwca 2018 roku.”

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności