Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja danych teleadresowych miejsc udzielania świadczeń

21.06.2018

Zachodniopomorski Oddział NFZ uprzejmie przypomina o konieczności bieżącej aktualizacji danych teleadresowych w systemie informatycznym. Na podstawie tych danych, które są automatycznie generowane, powstają:

O każdej zmianie prosimy informować odpowiednią komórkę merytoryczną w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Prosimy również o przekazywanie tej informacji do Biura Prasowego, na adres e-mail mateusz.misiuda@nfz-szczecin.pl lub marta.silakowska@nfz-szczecin.pl, tel. 91 425 11 40. Dzięki temu zmiana zostanie natychmiast naniesiona na stronie internetowej ZOW NFZ, w zakładce Dla Pacjenta.

Z ww. źródeł informacji korzystają zarówno pacjenci, jak i operatorzy infolinii, świadczeniodawcy, lekarze, pracownicy rejestracji medycznych, a także urzędnicy.  
Prosimy o potraktowanie sprawy aktualizacji danych teleadresowych jako pilnej i ważnej.

Dziękujemy!
Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności