Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Spotkanie informacyjne dla świadczeniodawców w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

26.06.2018

Aktualizacja 29.06.2018

Aktualizacja 26.06.2018

Spotkanie informacyjne dotyczące nowych uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, obowiązujących od 1 lipca 2018 roku, odbędzie się w czwartek, 28 czerwca br. w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie w godz. 11:00 - 14:00. W spotkaniu udział wezmą merytoryczni pracownicy Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ, a także przedstawiciele: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Szczecin oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
Dziękujemy P.T. Świadczeniodawcom za zgłoszenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Biuro Prasowe ZOW NFZ

21.06.2018

28 czerwca 2018 r. odbędzie się w Szczecinie spotkanie informacyjne dotyczące nowych uprawnień wynikających z wejścia w życie od 1 lipca 2018 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności*. Zapraszamy do udziału w nim świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w szczególności pracowników rejestracji.

Wybór miejsca zależeć będzie od liczby osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu. Potwierdzenie uczestnictwa, zawierające nazwę świadczeniodawcy, miejsce siedziby oraz liczbę osób, należy zgłosić do poniedziałku, 25 czerwca, do godz. 12.00 na adres e-mail: marta.silakowska@nfz-szczecin.pl lub mateusz.misiuda@nfz-szczecin.pl

O szczegółowym miejscu spotkania, które odbędzie się w czwartek 28 czerwca w Szczecinie, powiadomimy Państwa w kolejnym komunikacie.

*Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wprowadza zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 lipca 2018 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione są do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
  • korzystania bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych (w ramach AOS) 
  • wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania wyrobów
  • nielimitowanego dostępu do rehabilitacji leczniczej

Podstawy prawne:

 

 

Wszystkie aktualności