Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Identyfikacja świadczeniodawców udzielających świadczeń rehabilitacji leczniczej osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

28.06.2018

W celu identyfikacji świadczeniodawców udzielających świadczeń  w zakresie rehabilitacji osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, udostępniamy oznakowanie w formatach:
- na www
- do druku – format A4

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności