logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Identyfikacja świadczeniodawców udzielających świadczeń rehabilitacji leczniczej osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

28.06.2018

W celu identyfikacji świadczeniodawców udzielających świadczeń  w zakresie rehabilitacji osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, udostępniamy oznakowanie w formatach:
- na www
- do druku – format A4

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności