Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

10.09.2015

W nawiązaniu do komunikatów z 13 i 29 lipca 2015r., ZOW NFZ w Szczecinie przypomina Świadczeniodawcom, którzy jeszcze nie dokonali przekodowania swoich potencjałów w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu, o obowiązku niezwłocznego przeprowadzenia tej procedury.


Mając na uwadze zbliżający się okres aneksowania obowiązujących umów wieloletnich na kolejny okres rozliczeniowy informujemy, że niewykonanie wskazanego wyżej obowiązku skutkować będzie brakiem technicznych możliwości aneksowania obowiązujących umów na rok 2016.

W związku z powyższym, ZOW NFZ w Szczecinie zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców którzy jeszcze nie dokonali przekodowania potencjału, do niezwłocznego zrealizowania tego obowiązku w nieprzekraczalnych terminie do dnia 30 września 2015r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej


13-07-2015. Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

29-07-2015. Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

 

Wszystkie aktualności