Drukuj

Dla świadczeniodawcy

14-15 października w Gdańsku odbędzie się szkolenie z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

14.09.2015

W dniach 14-15 października 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Gdańsku odbędzie się szkolenie pt: „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej" realizowane w ramach projektu „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi), których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę internetową Akademii Walki z Rakiem

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 572 63 59.

 

KPK NFZ, Biuro Projektu

 

Wszystkie aktualności