Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umów zawartych z ZOW NFZ

02.10.2018

 

K O M U N I K A T

podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-10-2018r. do 31-08-2019r. –

konieczność przekazania kolejnej informacji

 

Szanowni Państwo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681), Świadczeniodawca ma obowiązek:

  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;
  3. Obowiązek ten nie dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.
  4. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 października 2018r.;
  5. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 października 2018r.
  6. Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, że w portalu wymiany informacji SZOI została już udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wywiązanie się z obowiązku o którym mowa w niniejszym komunikacie.

 

Wszystkie aktualności