Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie dotacji na informatyzację e-ZLA w POZ

07.12.2018

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski OW NFZ uprzejmie informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na dotację celową na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców POZ.

Do dnia 15.12.2018 r. w godzinach 10.00-15.00, w siedzibie ZOW NFZ ul. Arkońska 45 pokój 114, jest uruchomione dla Państwa stanowisko ds. wypełniania oraz składania wniosków w ramach dotacji celowej.

Pracownicy oddziału służą swoją pomocą podczas wypełniania wniosków. Osoby zainteresowane  złożeniem wniosku winny posiadać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018r.:

  • urządzeń informatycznych,
  • oprogramowania,
  • niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.

W sytuacji, kiedy wniosek będzie przygotowywany przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu – należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo, podobnie jak w przypadku podpisywania umów czy aneksów.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z przedstawionej wyżej możliwości.

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

 

Wszystkie aktualności