Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa AOTMiT dotyczący ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu Leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP-grupy S)

19.03.2019

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu Leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja (otwórz link)  od dnia 14 marca 2019 roku.

Źródło: AOTMiT

 

Wszystkie aktualności