Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-04-2019r. do 31-08-2019r.

09.04.2019

 Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-04-2019r. do 31-08-2019r. –  konieczność przekazania kolejnej informacji

Szanowni Państwo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681),

  1. Świadczeniodawca ma obowiązek przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;
  3. Obowiązek ten nie dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019r.

Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 kwietnia 2019r.

Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, że w portalu wymiany informacji SZOI została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wywiązanie się z obowiązku o którym mowa w niniejszym komunikacie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności