Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-04-2019r. do 31-08-2019r.

09.04.2019

Podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-04-2019r. do 31-08-2019r. – konieczność przekazania kolejnej informacji

Szanowni Państwo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04-01-2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.34), Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania kolejnej informacji dotyczącej:

  1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
  2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
  3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019r.;

Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 kwietnia 2019r.

Informujemy wszystkich Świadczeniodawców, że w portalu wymiany informacji SZOI została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wywiązanie się z obowiązku o którym mowa w niniejszym komunikacie.

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności