Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa AOTMiT dotyczący taryfikacji wszczepienia lub wymiany całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

05.06.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

 „Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”

 Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 roku.

 

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności