Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Strategia ograniczania powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych patogenów bakteryjnych w woj. Zachodniopomorskim – zaproszenie na konferencję

21.06.2019

Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie serdecznie zapraszają dyrektorów/prezesów szpitali województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konferencji pt.

Konferencja odbędzie się 1 lipca 2019 r. w godzinach 11:00 – 13:00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4.

Wobec narastania zagrożeń związanych z zakażeniami powodowanymi przez drobnoustroje oporne na antybiotyki, wdrożenie skoordynowanych działań na poziomie województwa w zakresie ograniczania powstawania i transmisji wielolekoopornych patogenów bakteryjnych stało się koniecznością. Prosimy o osobisty udział kierowników szpitali odpowiedzialnych za efektywnie funkcjonujący system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych. Wspólnie podjęte działania przeciwepidemiczne pomogą w ograniczeniu transmisji nowych zakażeń wielolekoopornych na terenie naszego województwa.

Ze względów organizacyjnych proszę potwierdzić mailowo udział w konferencji na adres: epidemiologia@wsse.szczecin.pl w terminie do 26 czerwca 2019 r.

Ramowy program konferencji, otwórz pdf

Źródło: Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

Wszystkie aktualności