Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

27.06.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje,

że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”  od dnia  19 czerwca 2019 roku.

 

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności