Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Fizjoterapia domowa – nowa usługa w województwie zachodniopomorskim, od 01.07.2019 r.

04.07.2019

Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowane są świadczenia w zakresie fizjoterapii domowej w ramach umów zawartych z tut. Oddziałem.

Na terenie naszego województwa jest to praktycznie nowa usługa finansowana przez Fundusz, ponieważ ww. zakres świadczeń nie był dotychczas przez Zachodniopomorski OW NFZ odrębnie kontraktowany.

Ww. świadczenia są adresowane do pacjentów, którzy wymagają rehabilitacji leczniczej, a ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych, realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Poniżej przedstawiamy wykaz placówek, z którymi Zachodniopomorski Oddział NFZ zawarł od 01.07.2019 r. umowy w zakresie fizjoterapii domowej na pięć lat tj. do 30.06.2024 r.:

Barlinek, Dominik Śliwa Ol-Med, ul. Szpitalna 11, tel. 95 74 66 318
Chojna, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Odrzańska 1C, tel. 667887796
Czaplinek, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Drahimska 65A, tel. 667 887 796
Jarosławiec, Health Resort & Medical Spa Panorama Morska ZOZ, ul. Uzdrowiskowa 15, tel. 094 34 82 997
Kołobrzeg, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 52, tel. 667887796
Koszalin, NZOZ Wenti-Med S.C. Piotr Compała, Stanisława Szabatowska-Fudali, ul. Kolejowa 71, tel. 507 964 845
Łobez, Fizjoterapia i Odnowa Biologiczna Piotr Kubacki, ul. Ogrodowa 5A, tel. 505272325
Nowogard, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 7A, tel. 667887796
Police, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 6, tel. 667 887 796
Stargard, NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Euro-Med Sp. z o.o., ul. Osiedle Mikołaja Kopernika 10, tel. 667887796
Szczecin, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Kopernika 18, tel. 91 422 50 18
Szczecin, NZOZ "Kmw - Centrum Zdrowia", ul. 3 Maja 25-27, tel. 914711931,32
Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, tel. 943726792
Świdwin, NZOZ "Med-Bis" Zakład Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych, ul. Poznańska 1, tel. 531 645 975

W powiatach: białogardzkim, choszczeńskim, gryfickim, kamieńskim, koszalińskim, pyrzyckim, w Świnoujściu, wałeckim, w wyniku 2-3 krotnie ogłaszanych przez tut. Oddział NFZ postępowań konkursowych, nie udało się wyłonić podmiotów leczniczych do zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii domowej.

Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn.zm.), zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:

  • lekarz specjalista w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub reumatologii, lub  neurologii, lub neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub chirurgii lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub
  • lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub

rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub  neurologii, lub  neurochirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub ortopedii i traumatologii, lub

  • lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

rehabilitacji medycznej, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub reumatologii, lub neurologii, lub neurochirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Warto także przypomnieć, że placówki, które posiadają umowę z NFZ na fizjoterapię ambulatoryjną, również mogą udzielać świadczeń w domu pacjenta, na dotychczasowych zasadach.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności